Видове - Телета, новородени, на възраст под 12 часа

Видове Наименование на лекарството ATC Вещество Производител
Телета, новородени, на възраст под 12 часа
Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt