Rabigen SAG2 (live attenuated rabies virus, SAG2 strain) – Označení na obalu - QI07AA02

Obsahy článků

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABICE PRO 200 KUSŮ NÁVNAD

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rabigen SAG2 perorální suspenze, pro lišky obecné a psíky mývalovité.

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:

 

Virus rabiei atenuatum SAG2

min. 8 log10 CCID50*/dávka

* CCID50: Cell Culture Infective Dose 50 %

 

Pomocné látky

Ochucená matrix (návnada) obsahuje tetracyklin jako biomarker.

3.LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze.

4.VELIKOST BALENÍ

Krabice obsahující 200 vakcinačních návnad.

5.CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Lišky obecné (Vulpes vulpes) a psíci mývalovití (Nyctereutes procyonoides).

6.INDIKACE

K aktivní imunizaci lišek a psíků mývalovitých proti vzteklině.

Délka ochrany je minimálně 6 měsíců.

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Návnady se distribuují buď ručně nebo z letadla v oblastech, kde probíhá vakcinační kampaň proti vzteklině. Návnady jsou určeny k tomu, aby byly pozřeny liškami a psíky mývalovitými. Příjem jedné návnady je dostatečný k zabezpečení aktivní imunizace proti vzteklině.

Rozložení návnad záleží na topografii místa a na počtu cílových druhů zvířat v dané oblasti.

Minimální rozložení návnad je následující:

-13 návnad / km2 v oblastech, kde počet viděných lišek / psíků mývalovitých byl ekvivalentní nebo nižší než 3 lišky / psíci mývalovití na 10 km

-20 návnad / km2 v oblastech, kde počet viděných lišek / psíků mývalovitých byl vyšší než 3 lišky / psíci mývalovití na 10 km.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ

Je doporučeno nosit ochranné rukavice.

Osoby manipulující s vakcínou a kladoucí návnady by měly být očkovány proti vzteklině.

Imunosuprimovaní jedinci nesmí s touto vakcínou manipulovat.

V případě kontaktu člověka s účinnou látkou vakcíny vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Žádné nežádoucí účinky nebyly zaznamenány u cílových druhů zvířat.

Jelikož tato vakcína obsahuje stopy gentamycinu a obsahuje tetracyklin jako biomarker, může být u domácích zvířat, která náhodně pozřela návnadu, příležitostně pozorována hypersenzitivní reakce.

U psů, kteří náhodně pozřeli návnadu, bylo hlášeno zvracení způsobené žaludeční nesnášenlivostí (potenciálně způsobené sáčkem z hliníku/PVC, což je součást návnady s vakcínou).

9.DATUM EXSPIRACE

EXP: měsíc/rok

10.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v mrazničce při -40°C-20°C.

Chraňte před světlem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Nespotřebovaný materiál a nepoužité návnady likvidujte na konci dne, ve kterém probíhala distribuce, vařením, spálením nebo ponořením do příslušného dezinfekčního prostředku, který je k tomuto účelu schválen kompetentními orgány.

12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Omezeno podle nařízení příslušných úřadů.

Dovoz, prodej, distribuce a /nebo použití tohoto veterinárního léčivého přípravku je nebo by mohl být zakázán v určitých členských státech na celém nebo jen části jejich území v závislosti na lokálních předpisech. Další informace obsahuje příbalový leták.

13.SLOVA „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

14.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC SA

1ÉRE Avenue – L.I.D. – 2065 M

06516 – Carros

Francie

15.REGISTRAČNÍ ČÍSLO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU V EU

EU/2/00/021/001

16.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.Š.:

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABICE PRO 400 KUSŮ NÁVNAD

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rabigen SAG2 perorální suspenze, pro lišky obecné a psíky mývalovité.

2.OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:

min. 8 log10 CCID50*/dávka

Virus rabiei atenuatum SAG2

* CCID50: Cell Culture Infective Dose 50 %

 

Pomocné látky

Ochucená matrix (návnada) obsahuje tetracyklin jako biomarker.

3.LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze.

4.VELIKOST BALENÍ

Krabice obsahující 400 vakcinačních návnad.

5.CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Lišky obecné (Vulpes vulpes) a psíci mývalovití (Nycteures procyonoides).

6.INDIKACE

K aktivní imunizaci lišek a psíků mývalovitých proti vzteklině.

Délka ochrany je minimálně 6 měsíců.

7.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Návnady se distribuují buď ručně nebo z letadla v oblastech, kde probíhá vakcinační kampaň proti vzteklině. Návnady jsou určeny k tomu, aby byly pozřeny liškami. Příjem jedné návnady je dostatečný k zabezpečení aktivní imunizace proti vzteklině.

Rozložení návnad záleží na topografii místa a na počtu cílových druhů zvířat v dané oblasti.

Minimální rozložení návnad je následující:

-13 návnad / km2 v oblastech, kde počet viděných lišek / psíků mývalovitých byl ekvivalentní nebo nižší než 3 lišky / psíci mývalovití na 10 km

-20 návnad / km2 v oblastech, kde počet viděných lišek / psíků mývalovitých byl vyšší než 3 lišky / psíci mývalovití na 10 km.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ

Je doporučeno nosit ochranné rukavice.

Osoby manipulující s vakcínou a kladoucí návnady by měly být očkovány proti vzteklině.

Imunosuprimovaní jedinci nesmí s touto vakcínou manipulovat.

V případě kontaktu člověka s účinnou látkou vakcíny vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Žádné nežádoucí účinky nebyly zaznamenány u cílových druhů zvířat.

Jelikož tato vakcína obsahuje stopy gentamycinu a obsahuje tetracyklin jako biomarker, může být u domácích zvířat, která náhodně pozřela návnadu, příležitostně pozorována hypersenzitivní reakce.

U psů, kteří náhodně pozřeli návnadu, bylo hlášeno zvracení způsobené žaludeční nesnášenlivostí (potenciálně způsobené sáčkem z hliníku/PVC , což je součást návnady s vakcínou).

9.DATUM EXSPIRACE

EXP: měsíc/rok

10.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v mrazničce při -40°C-20°C.

Chraňte před světlem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Nespotřebovaný materiál a nepoužité návnady likvidujte na konci dne, ve kterém probíhala distribuce, vařením, spálením nebo ponořením do příslušného dezinfekčního prostředku, který je k tomuto účelu schválen kompetentními orgány.

12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. Omezeno podle nařízení příslušných úřadů.

Dovoz, prodej, distribuce a /nebo použití tohoto veterinárního léčivého přípravku je nebo by mohl být zakázán v určitých členských státech na celém nebo jen části jejich území v závislosti na lokálních předpisech. Další informace obsahuje příbalový leták.

13.SLOVA „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

14.JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC SA

1ÉRE Avenue – L.I.D. – 2065 M

06516 – Carros

Francie

15.REGISTRAČNÍ ČÍSLO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU V EU

EU/2/00/021/002

16.ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.Š.:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA SÁČCÍCH

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rabigen SAG2 perorální suspenze pro lišky a psíky mývalovité.

2.ČÍSLO ŠARŽE

Č.Š.:

3.DATUM EXSPIRACE

EXP: měsíc/rok

4.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

VAKCÍNA PROTI VZTEKLINĚ. NEDOTÝKAT SE. Informační telefonní číslo: +33 4 92 08 73 04

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA NÁVNADÁCH

1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rabigen SAG2 perorální suspenze pro lišky a psíky mývalovité.

2.JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC SA

1ÉRE AVENUE 2065M L.I.D. 06516 CARROS - FRANCIE

3.DATUM EXSPIRACE

EXP: měsíc/rok

4.ČÍSLO ŠARŽE

Č.Š.:

5.OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

VAKCÍNA PROTI VZTEKLINĚ. NEDOTÝKAT SE. Informační telefonní číslo: +33 4 92 08 73 04

Komentáře