Κωδικός ATC - Qa

Είδη ATC Όνομα φαρμάκου Ουσία Κατασκευαστής
Βοοειδή (αγελάδες και δαμαλίδες)
QA16QA06 Kexxtone / 2 / 4 monensin (as monensin sodium) Eli Lilly and Company Limited
Γάτες QA10AC01 ProZinc / 2 / 3 / 4 / 5 insulin human Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ΓάτεςΣκύλοι QA04AD90 Cerenia / 2 / 3 / 4 / 5 maropitant citrate Zoetis Belgium SA