Κωδικός ATC - Qb

Είδη ATC Όνομα φαρμάκου Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι QB05AA90 Oxyglobin / 2 / 3 / 4 haemoglobin glutamer-200 (bovine) OPK Biotech Netherlands BV