Κωδικός ATC - Qj

Είδη ATC Όνομα φαρμάκου Ουσία Κατασκευαστής
ΒοοειδήΧοίροι QJ01DD90 Naxcel / 2 / 3 / 4 / 5 ceftiofur Zoetis Belgium SA
ΧοίροιΚουνέλια QJ01XQ02 Econor / 2 / 3 / 4 valnemulin Elanco Europe Ltd.
ΓάτεςΣκύλοι QJ01DD91 Convenia / 2 / 3 / 4 / 5 cefovecin Zoetis Belgium SA
ΒοοειδήΧοίροιΠρόβατα QJ01FA95 Zactran / 2 / 3 / 4 / 5 gamithromycin Merial
Βοοειδή QJ51FF90 Pirsue / 2 / 3 / 4 / 5 pirlimycin Zoetis Belgium SA
Πτηνό QJ02AC02 Fungitraxx / 2 / 3 / 4 / 5 itraconazole Avimedical B.V.
ΒοοειδήΧοίροι QJ01FA Zuprevo / 2 / 3 / 4 / 5 tildipirosin Intervet International BV
ΚοτόπουλοΦασιανοίΧοίροιΓαλοπούλες QJ01FA92 Aivlosin / 2 / 3 / 4 / 5 tylvalosin Eco Animal Health Ltd
ΒοοειδήΧοίροιΠρόβατα QJ01FA94 Draxxin / 2 / 3 / 4 / 5 tulathromycin Zoetis Belgium SA
ΓάτεςΣκύλοι QJ01MA97 Veraflox / 2 / 3 / 4 / 5 pradofloxacin Bayer Animal Health GmbH;