Κωδικός ATC - Qn

Είδη ATC Όνομα φαρμάκου Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι QN06AA04 Clomicalm / 2 / 3 / 4 / 5 clomipramine Elanco Europe Ltd.
Σκύλοι QN06AB03 Reconcile / 2 / 3 / 4 / 5 fluoxetine Eli Lilly and Company Limited
Σκύλοι QN03AX90 Pexion / 2 / 3 / 4 / 5 imepitoin Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ΓάτεςΣκύλοι QN05CM18 Dexdomitor / 2 / 3 / 4 / 5 dexmedetomidine hydrochloride Orion Corporation
Σκύλοι QN02AB03 Recuvyra / 2 / 3 Fentanyl Eli Lilly and Company Limited; 
Σκύλοι QN05CM18 Sileo / 2 / 3 / 4 / 5 dexmedetomidine hydrochloride Orion Corporation
ΓάτεςΣκύλοι QN01AB08 SevoFlo / 2 / 3 / 4 / 5 sevoflurane Zoetis Belgium SA
ΓάτεςΣκύλοι QN05CM18 Cepedex / 2 / 3 / 4 / 5 dexmedetomidine hydrochloride CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
QN05CM18 Sedadex / 2 / 3 / 4 dexmedetomidine hydrochloride Le Vet Beheer B.V.
Σκύλοι QN01AB08 Sevohale (known as Sevocalm) / 2 / 3 / 4 / 5 sevoflurane Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited