Κωδικός ATC - Qs

Είδη ATC Όνομα φαρμάκου Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι QS02CA91 Posatex / 2 / 3 / 4 / 5 orbifloxacin / mometasone furoate / posaconazole Intervet International BV
Σκύλοι QS02CA03 Easotic / 2 / 3 / 4 / 5 hydrocortisone aceponate /miconazole nitrate / gentamicin sulphate Virbac
Σκύλοι QS02CA90 Osurnia / 2 / 3 / 4 / 5 terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate Elanco Europe Ltd