Κατασκευαστής - A

Είδη Κατασκευαστής Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία
Σκύλοι AB Science S.A. Masivet / 2 / 3 / 4 / 5 QL01XE90 masitinib mesylate
Πτηνό Avimedical B.V. Fungitraxx / 2 / 3 / 4 / 5 QJ02AC02 itraconazole