Κατασκευαστής - C

Είδη Κατασκευαστής Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία
Σκύλοι Ceva Sante Animale Vectra 3D / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AC54 dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Χοίροι (νεαροί θηλυκοί χοίροι και θηλυκοί χοίροι)
CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelõ Zrt. Circovac / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA07 inactivated porcine circovirus type 2 (PCV2)
ΚοτόπουλοΓονιμοποιημένα αυγά
CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd Vectormune ND / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AD cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain
ΒοοειδήΚατσίκες Ceva Sante Animale Coxevac / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AB inactivated Coxiella burnetii vaccine, strain Nine Mile
ΒοοειδήΆλογαΧοίροι Cross Vetpharm Group Ltd Recocam / 2 / 3 / 4 QM01AC06 meloxicam
Σκύλοι Ceva Santé Animale Cardalis / 2 / 3 / 4 / 5 QC09BA07 benazepril hydrochloride /spironolactone
Γάτες Ceva Sante Animale Vectra Felis / 2 / 3 / 4 QP53A pyriproxyfen / dinotefuran
ΒοοειδήΠρόβατα CZ Veterinaria S.A. Bluevac BTV8 / 2 / 3 / 4 QI04AA02 bluetongue virus inactivated, serotype 8
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι Ceva Santé Animale Meloxidyl / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Rheumocam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
Άλογα Ceva Sante Animale - Libourne Equioxx / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH90 firocoxib
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd Inflacam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
ΓάτεςΣκύλοι CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Melosus / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
ΓάτεςΣκύλοι CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Cepedex / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride
Σκύλοι Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Sevohale (known as Sevocalm) / 2 / 3 / 4 / 5 QN01AB08 sevoflurane
Σκύλοι Ceva Sante Animale Spironolactone Ceva / 2 / 3 / 4 / 5 QC03DA01 spironolactone