Κατασκευαστής - E

Είδη Κατασκευαστής Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία
Σκύλοι Elanco Europe Ltd. Clomicalm / 2 / 3 / 4 / 5 QN06AA04 clomipramine
ΓάτεςΣκύλοι Ecuphar Acticam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
Σκύλοι Eli Lilly and Company Limited; Meloxivet / 2 / 3 / 4 QM01AC06 meloxicam
ΧοίροιΚουνέλια Elanco Europe Ltd. Econor / 2 / 3 / 4 QJ01XQ02 valnemulin
Σκύλοι Eli Lilly and Company Limited Reconcile / 2 / 3 / 4 / 5 QN06AB03 fluoxetine
Βοοειδή (αγελάδες και δαμαλίδες)
Eli Lilly and Company Limited Kexxtone / 2 / 4 QA16QA06 monensin (as monensin sodium)
ΓάτεςΣκύλοι Elanco Europe Ltd Onsior / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH91 robenacoxib
ΚοτόπουλοΦασιανοίΧοίροιΓαλοπούλες Eco Animal Health Ltd Aivlosin / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA92 tylvalosin
ΓάτεςΣκύλοι Eli Lilly and Company Limited Comfortis / 2 / 3 / 4 QP53BX03 spinosad
ΒοοειδήΆλογαΧοίροι Emdoka bvba Emdocam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
Σκύλοι Eli Lilly and Company Limited;  Recuvyra / 2 / 3 QN02AB03 Fentanyl
Σκύλοι Elanco Europe Ltd Prac-tic / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AX26 pyriprole
Σκύλοι Elanco Europe Ltd Osurnia / 2 / 3 / 4 / 5 QS02CA90 terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate
Σκύλοι Eli Lilly and Company Limited Trifexis / 2 / 3 / 4 QP54AB51 spinosad / milbemycin oxime
Σκύλοι Elanco Europe Ltd Fortekor Plus / 2 / 3 / 4 / 5 QC09BX90 benazepril hydrochloride / pimobendan
Πρόβατα Elanco Europe Ltd Zolvix / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AX09 monepantel
Atlantic salmon Elanco Europe Limited Clynav / 2 / 3 / 4 / 5 QI10AX pUK-SPDV-poly2#1 DNA plasmid coding for salmon pancreas disease virus proteins
Μοσχάρια, νεογέννητα
Emdoka BVBA Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 halofuginone lactate
ΒοοειδήΒοοειδή (αγελάδες και δαμαλίδες)
Eli Lilly and Company Limited Imrestor / 2 / 3 / 4 QL03AA90 Pegbovigrastim