Κατασκευαστής - M

Είδη Κατασκευαστής Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία
Σκύλοι Merial NexGard / 2 / 3 / 4 / 5 QP53BX04 afoxolaner
Γάτες Merial Purevax RCPCh / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Άλογα Merial ProteqFlu / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AD02 iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011)
ΒοοειδήΠρόβατα Merial BTVPUR Alsap 8 / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AA08 bluetongue virus serotype 8 antigen
Σκύλοι Merial Eurican Herpes 205 / 2 / 3 / 4 / 5 QI07AA Canine herpesvirus (F205 strain) antigens
ΚοτόπουλοΓονιμοποιημένα αυγά
Merial Vaxxitek HVT IBD / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AD15 live vHVT013-69 recombinant virus
Γάτες Merial Purevax FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AD feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Γάτες Merial Purevax RCPCh FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
ΒοοειδήΧοίροιΠρόβατα Merial Zactran / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA95 gamithromycin
Γάτες Merial Purevax RC / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AH attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Σκύλοι Merial Certifect / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AX65 fipronil /amitraz /(S)-methoprene
Άλογα Merial Proteq West Nile / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AX vCP2017 virus
Σκύλοι Merial Nexgard Spectra / 2 / 3 / 4 / 5 QP54AB51 afoxolaner / milbemycin oxime
ΒοοειδήΧοίροιΠρόβατα Merial Aftovaxpur DOE / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AA04 Maximum three of the following purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains: O1 Manisa 6 PD50*; O1 BFS 6 PD50*; O Taiwan 3/97 6 PD50*; A22 Iraq 6 PD50*; A24 Cruzeiro 6 PD50*; A Turkey 14/98 6 PD50*; Asia 1 Shamir 6 PD50*; SAT2 Saudi A
Άλογα Merial ProteqFlu-Te / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AI01 A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242), influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011) and Clostridium tetani toxoid
Γάτες Merial Purevax RCP FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Χοίροι Merial S.A.S.;  Gripovac 3 / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA03 inactivated influenza-A virus / swine
Σκύλοι Merial Previcox / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH90 firocoxib
Πρόβατα Mérial BTVPUR AlSap 2-4 / 2 / 3 / 4 / 5 QI04AA02 bluetongue-virus serotype-2 antigen / bluetongue-virus serotype-4 antigen
Χοίροι (νεαροί θηλυκοί χοίροι και θηλυκοί χοίροι)
Merial Neocolipor / 2 / 3 / 4 QI09AB02 E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41
Γάτες Merial Purevax RCP / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AH attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Γάτες Merial;;  Oncept IL-2 / 2 / 3 / 4 / 5 QL03AX vCP1338 virus
ΒοοειδήΠρόβατα Merial BTVPUR AlSap 1 / 2 / 3 / 4 / 5 QI04AA02 bluetongue-virus serotype-1 antigen
Γάτες Merial Broadline / 2 / 3 / 4 / 5 QP54AASY eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene
Πάπιες Merial Parvoduk / 2 / 3 / 4 / 5 QI01BD03 live attenuated Muscovy duck parvovirus