Κατασκευαστής - O

Είδη Κατασκευαστής Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία
ΓάτεςΣκύλοι Orion Corporation Dexdomitor / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride
Σκύλοι Orion Corporation Sileo / 2 / 3 / 4 / 5 QN05CM18 dexmedetomidine hydrochloride
Σκύλοι OPK Biotech Netherlands BV Oxyglobin / 2 / 3 / 4 QB05AA90 haemoglobin glutamer-200 (bovine)