Κατασκευαστής - Z

Είδη Κατασκευαστής Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία
Πρόβατα Zoetis Belgium SA Zulvac 1 8 Ovis / 2 / 3 / 4 / 5 QI04AA02 inactivated bluetongue virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 /;inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02
Σκύλοι Zoetis Belgium S.A. Versican Plus L4 / 2 / 3 / 4 / 5 QI07AB01 Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Γάτες Zoetis Belgium SA;  Fevaxyn Pentofel / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AL01 inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Χοίροι (Αρσενικά)
Zoetis Belgium SA Improvac / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AX synthetic peptide analogue of gonadotropin-releasing factor conjugated to dipthheria toxoid
ΒοοειδήΧοίροι Zoetis Belgium SA Naxcel / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01DD90 ceftiofur
ΓάτεςΣκύλοι Zoetis Belgium SA Convenia / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01DD91 cefovecin
Πρόβατα Zoetis Belgium SA Zulvac 1 Ovis / 2 / 3 / 4 / 5 QI04AA02 inactivated bluetongue virus, serotype-1
Βοοειδή Zoetis Belgium SA Pirsue / 2 / 3 / 4 / 5 QJ51FF90 pirlimycin
Σκύλοι Zoetis Belgium SA Trocoxil / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH 92 mavacoxib
ΒοοειδήΠρόβατα Zoetis Belgium SA Zulvac SBV / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AA Inactivated Schmallenberg virus, strain BH80/11-4
Βοοειδή Zoetis Belgium SA Zulvac 1 8 Bovis / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AA08 inactivated bluetongue virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1 RP / inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02
Σκύλοι Zoetis Belgium SA RevitaCAM / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
ΒοοειδήΆλογαΧοίροι Zoetis Belgium SA Contacera / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam
Χοίροι Zoetis Belgium SA Suvaxyn Circo MH RTU / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AL Inactivated recombinant chimeric porcine circovirus type 1 containing the porcine circovirus type 2 ORF2 protein/Inactivated Mycoplasma hyopneumoniae, strain P-5722-3.
Βοοειδή Zoetis Belgium SA Zulvac 1 Bovis / 2 / 3 / 5 QI02AA08 inactivated bluetongue virus, serotype 1
Σκύλοι Zoetis Belgium SA Versican Plus Pi / 2 / 3 / 4 / 5 QI07AD08 canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated)
Σκύλοι Zoetis Belgium SA Apoquel / 2 / 3 / 4 / 5 QD11AH90 oclacitinib maleate
Πρόβατα Zoetis Belgium SA Zulvac 8 Ovis / 2 / 3 / 4 / 5 QI04AA02 inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain btv-8/bel2006/02
Βοοειδή Zoetis Belgium SA;;;  Zulvac 8 Bovis / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AA08 inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain btv-8/bel2006/02
Χοίροι Zoetis Belgium SA Suvaxyn CSF Marker / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AD04 live Recombinant E2 gene deleted Bovine Viral Diarrhoea Virus containing Classical Swine Fever E2 (CP7_E2alf)
Άλογα Zoetis Belgium SA Equip WNV (Duvaxyn WNV) / 2 / 4 / 5 QI05AA10 inactivated West Nile virus, strain VM-2
Σκύλοι Zoetis Belgium SA Palladia / 2 / 3 / 4 / 5 QL01XE91 toceranib
Σκύλοι Zoetis Belgium SA Versican Plus DHPPi / 2 / 3 / 4 / 5 QI07AD04 canine distemper virus, strain CDV Bio 11/A, canine adenovirus type 2, strain CAV-2 Bio 13, canine parvovirus type 2b, strain CPV-2b Bio 12/B and canine parainfluenza type 2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (all live attenuated)
ΓάτεςΣκύλοι Zoetis Belgium SA Stronghold / 2 / 3 / 4 / 5 QP54AA05 selamectin
ΒοοειδήΧοίροιΠρόβατα Zoetis Belgium SA Draxxin / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA94 tulathromycin