Είδη - Πτηνό

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Πτηνό Fungitraxx / 2 / 3 / 4 / 5 QJ02AC02 itraconazole Avimedical B.V.