Είδη - Μοσχάρια, νεογέννητα μικρότερα από 12 ωρών

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Μοσχάρια, νεογέννητα μικρότερα από 12 ωρών
Locatim (Serinucoli) / 2 / 3 / 4 QI02AT01 Bovine concentrated lactoserum containing specific immunoglobulins G against E. coli F5 (K99) adhesin Biokema Anstalt