Είδη - Μοσχάρια, νεογέννητα

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Μοσχάρια, νεογέννητα
Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 halofuginone Intervet International BV
Μοσχάρια, νεογέννητα
Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 halofuginone lactate Emdoka BVBA