Είδη - Βοοειδή (αγελάδες και δαμαλίδες)

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Βοοειδή (αγελάδες και δαμαλίδες)
Startvac / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AB Escherichia coli J5 inactivated /Staphylococcus aureus (CP8) strain SP 140 inactivated, expressing slime-associated antigenic complex Laboratorios Hipra S.A.
Βοοειδή (αγελάδες και δαμαλίδες)
Kexxtone / 2 / 4 QA16QA06 monensin (as monensin sodium) Eli Lilly and Company Limited