Είδη - Κοτόπουλο

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Κοτόπουλο Nobilis IB Primo QX / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AD07 live avian infectious bronchitis virus, strain D388 Intervet International B.V.
ΚοτόπουλοΓονιμοποιημένα αυγά
Vaxxitek HVT IBD / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AD15 live vHVT013-69 recombinant virus Merial
ΚοτόπουλοΓονιμοποιημένα αυγά
Vectormune ND / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AD cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd
Κοτόπουλο Nobilis OR Inac / 2 / 3 / 4 QI01AB07 inactivated whole cell suspension of Ornithobacterium rhinotracheale serotype A, strain B3263/91 Intervet International BV
Κοτόπουλο MS-H Vaccine / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AE03 Mycoplasma synoviae strain MS-H Pharmsure Ltd
Κοτόπουλο Nobilis IB 4-91 / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AD07 live attenuated avian infectious bronchitis virus variant strain 4-91 Intervet International BV
ΚοτόπουλοΧοίροι Panacur AquaSol / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AC13 fenbendazole Intervet International BV
Κοτόπουλο Nobilis Influenza H5N2 / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AA23 inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86) Intervet International BV
ΚοτόπουλοΦασιανοίΧοίροιΓαλοπούλες Aivlosin / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA92 tylvalosin Eco Animal Health Ltd
Κοτόπουλο Innovax-ILT / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AD03 Cell-associated live recombinant turkey herpesvirus (strain HVT/ILT-138), expressing the glycoproteins gD and gI of infectious laryngotracheitis virus Intervet International B.V.
ΚοτόπουλοΓαλοπούλες Poulvac E. coli / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AE04 Live aroA gene deleted Escherichia coli, type 078, strain EC34195 Zoetis Belgium SA
Κοτόπουλο Evalon / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AN01 vaccine against coccidiosis in chickens Laboratorios Hipra, S.A.