Είδη - Σκύλοι

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι NexGard / 2 / 3 / 4 / 5 QP53BX04 afoxolaner Merial
Σκύλοι Versican Plus L4 / 2 / 3 / 4 / 5 QI07AB01 Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner Zoetis Belgium S.A.
Σκύλοι Vectra 3D / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AC54 dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen Ceva Sante Animale
Σκύλοι Clomicalm / 2 / 3 / 4 / 5 QN06AA04 clomipramine Elanco Europe Ltd.
Σκύλοι Ypozane / 3 / 4 / 5 QG04CX90 osaterone acetate Virbac S.A.
Σκύλοι Meloxivet / 2 / 3 / 4 QM01AC06 meloxicam Eli Lilly and Company Limited;
Σκύλοι Eurican Herpes 205 / 2 / 3 / 4 / 5 QI07AA Canine herpesvirus (F205 strain) antigens Merial
Σκύλοι Masivet / 2 / 3 / 4 / 5 QL01XE90 masitinib mesylate AB Science S.A.
ΣκύλοιΚουνάβια Suprelorin / 2 / 3 / 4 / 5 QH01CA93 deslorelin acetate Virbac S.A.
Σκύλοι Posatex / 2 / 3 / 4 / 5 QS02CA91 orbifloxacin / mometasone furoate / posaconazole Intervet International BV
Σκύλοι Reconcile / 2 / 3 / 4 / 5 QN06AB03 fluoxetine Eli Lilly and Company Limited
Σκύλοι Cortavance / 2 / 3 / 4 / 5 QD07AC hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Σκύλοι Trocoxil / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH 92 mavacoxib Zoetis Belgium SA
Σκύλοι Certifect / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AX65 fipronil /amitraz /(S)-methoprene Merial
Σκύλοι Nexgard Spectra / 2 / 3 / 4 / 5 QP54AB51 afoxolaner / milbemycin oxime Merial
Σκύλοι RevitaCAM / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 meloxicam Zoetis Belgium SA
Σκύλοι Cardalis / 2 / 3 / 4 / 5 QC09BA07 benazepril hydrochloride /spironolactone Ceva Santé Animale
Σκύλοι Versican Plus Pi / 2 / 3 / 4 / 5 QI07AD08 canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated) Zoetis Belgium SA
Σκύλοι Apoquel / 2 / 3 / 4 / 5 QD11AH90 oclacitinib maleate Zoetis Belgium SA
Σκύλοι Pexion / 2 / 3 / 4 / 5 QN03AX90 imepitoin Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Σκύλοι Previcox / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH90 firocoxib Merial
Σκύλοι Activyl Tick Plus / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AC54 indoxacarb/permethrin Intervet International BV
Σκύλοι Easotic / 2 / 3 / 4 / 5 QS02CA03 hydrocortisone aceponate /miconazole nitrate / gentamicin sulphate Virbac
Σκύλοι Palladia / 2 / 3 / 4 / 5 QL01XE91 toceranib Zoetis Belgium SA
Σκύλοι Recuvyra / 2 / 3 QN02AB03 Fentanyl Eli Lilly and Company Limited;