Είδη - Πάπιες

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Πάπιες Parvoduk / 2 / 3 / 4 / 5 QI01BD03 live attenuated Muscovy duck parvovirus Merial