Είδη - Χοίροι (Αρσενικά)

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Χοίροι (Αρσενικά)
Improvac / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AX synthetic peptide analogue of gonadotropin-releasing factor conjugated to dipthheria toxoid Zoetis Belgium SA