Ουσία - E

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
ΓάτεςΣκύλοι emodepside / praziquantel Profender / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AA51 Bayer Animal Health GmbH
Άλογα equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93, tetanus toxoid Equilis Prequenza Te / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AL01 Intervet International BV
Άλογα equine influenza-virus strains: A/equine-2/South Africa/4/03, A/equine-2/Newmarket/2/93 Equilis Prequenza / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AA01 Intervet International BV
Βοοειδή (αγελάδες και δαμαλίδες)
Escherichia coli J5 inactivated /Staphylococcus aureus (CP8) strain SP 140 inactivated, expressing slime-associated antigenic complex Startvac / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AB Laboratorios Hipra S.A.
Χοίροι (νεαροί θηλυκοί χοίροι και θηλυκοί χοίροι)
E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), F5, F6 and F41 Neocolipor / 2 / 3 / 4 QI09AB02 Merial
Σκύλοι estriol Incurin / 2 / 3 / 4 / 5 QG03CA04 Intervet International BV
Χοίροι Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11 (inactivated) Eryseng / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AB03 Laboratorios HIPRA, S.A.
Γάτες eprinomectin, fipronil, praziquantel, (S)-methoprene Broadline / 2 / 3 / 4 / 5 QP54AASY Merial
Σκύλοι emodepside/ toltrazuril Procox / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AX60 Bayer Animal Health GmbH