Ουσία - F

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
Γάτες feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97) Purevax FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AD Merial
Σκύλοι fluoxetine Reconcile / 2 / 3 / 4 / 5 QN06AB03 Eli Lilly and Company Limited
Χοίροι (νεαροί θηλυκοί χοίροι και θηλυκοί χοίροι)
F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) / 2 / 3 / 4 QI09AB02 Intervet International BV
Σκύλοι fipronil /amitraz /(S)-methoprene Certifect / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AX65 Merial
ΚοτόπουλοΧοίροι fenbendazole Panacur AquaSol / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AC13 Intervet International BV
Σκύλοι firocoxib Previcox / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH90 Merial
ΓάτεςΣκύλοι Fluralaner Bravecto / 2 / 3 / 4 / 5 QP53BX05 Intervet International B.V
Σκύλοι Fentanyl Recuvyra / 2 / 3 QN02AB03 Eli Lilly and Company Limited; 
Άλογα firocoxib Equioxx / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH90 Ceva Sante Animale - Libourne