Ουσία - G

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
ΒοοειδήΧοίροιΠρόβατα gamithromycin Zactran / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA95 Merial
Χοίροι genetically modified recombinantShiga-toxin-2e antigen Ecoporc Shiga / 2 / 3 / 4 QI09AB02 IDT Biologika GmbH