Ουσία - H

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
Μοσχάρια, νεογέννητα
halofuginone Halocur / 2 / 3 / 4 QP51AX08 Intervet International BV
Σκύλοι hydrocortisone aceponate Cortavance / 2 / 3 / 4 / 5 QD07AC Virbac S.A.
Σκύλοι hydrocortisone aceponate /miconazole nitrate / gentamicin sulphate Easotic / 2 / 3 / 4 / 5 QS02CA03 Virbac
Σκύλοι haemoglobin glutamer-200 (bovine) Oxyglobin / 2 / 3 / 4 QB05AA90 OPK Biotech Netherlands BV
Μοσχάρια, νεογέννητα
halofuginone lactate Halagon / 2 / 3 / 5 QP51AX08 Emdoka BVBA