Ουσία - M

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
ΓάτεςΣκύλοι meloxicam Acticam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 Ecuphar
Σκύλοι meloxicam Meloxivet / 2 / 3 / 4 QM01AC06 Eli Lilly and Company Limited;
Σκύλοι masitinib mesylate Masivet / 2 / 3 / 4 / 5 QL01XE90 AB Science S.A.
ΜοσχάριαΧοίροι meloxicam Melovem / 2 / 3 / 4 QM01AC06 Dopharma Research B.V.
Σκύλοι mavacoxib Trocoxil / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH 92 Zoetis Belgium SA
ΓάτεςΣκύλοι meloxicam Meloxoral / 2 / 3 / 4 QM01AC06 Le Vet B.V.
Κοτόπουλο Mycoplasma synoviae strain MS-H MS-H Vaccine / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AE03 Pharmsure Ltd
ΒοοειδήΆλογαΧοίροι meloxicam Recocam / 2 / 3 / 4 QM01AC06 Cross Vetpharm Group Ltd
Σκύλοι meloxicam RevitaCAM / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 Zoetis Belgium SA
Βοοειδή (αγελάδες και δαμαλίδες)
monensin (as monensin sodium) Kexxtone / 2 / 4 QA16QA06 Eli Lilly and Company Limited
ΒοοειδήΆλογαΧοίροι meloxicam Contacera / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 Zoetis Belgium SA
ΒοοειδήΧοίροιΠρόβατα Maximum three of the following purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains: O1 Manisa 6 PD50*; O1 BFS 6 PD50*; O Taiwan 3/97 6 PD50*; A22 Iraq 6 PD50*; A24 Cruzeiro 6 PD50*; A Turkey 14/98 6 PD50*; Asia 1 Shamir 6 PD50*; SAT2 Saudi A Aftovaxpur DOE / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AA04 Merial
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι meloxicam Meloxidyl / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 Ceva Santé Animale
ΒοοειδήΧοίροι meloxicam Novem / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ΒοοειδήΆλογαΧοίροι meloxicam Emdocam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 Emdoka bvba
modified live bovine viral diarrhoea virus type 1, non-cytopathic parent strain KE-9 and modified live bovine viral diarrhoea virus type 2, non-cytopathic parent strain NY-93 Bovela / 2 / 3 / 4 / 5 QI02AD02 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΧοίροι meloxicam Loxicom / 2 / 3 / 5 QM01AC06 Norbrook Laboratories Limited
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι meloxicam Rheumocam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι meloxicam Metacam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι meloxicam Meloxidolor / 2 / 3 / 4 QM01AC06 Le Vet Beheer B.V
ΓάτεςΣκύλοι maropitant citrate Cerenia / 2 / 3 / 4 / 5 QA04AD90 Zoetis Belgium SA
Άλογα meloxicam Novaquin / 2 / 3 / 4 QM01AC06 Le Vet Beheer B.V. 
ΓάτεςΒοοειδήΣκύλοιΆλογαΧοίροι meloxicam Inflacam / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
ΓάτεςΣκύλοι meloxicam Melosus / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AC06 CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
Πρόβατα monepantel Zolvix / 2 / 3 / 4 / 5 QP52AX09 Elanco Europe Ltd