Ουσία - P

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
Χοίροι porcine parvovirus, strain NADL-2 and Erysipelothrix rhusiopathiae, strain R32E11 (inactivated) Eryseng Parvo / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AL01 Laboratorios HIPRA, S.A.
Χοίροι porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen Porcilis PCV / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA07 Intervet International BV
Χοίροι (νεαροί θηλυκοί χοίροι και θηλυκοί χοίροι)
protein dO (non-toxic deletion derivative of Pasteurella multocida dermonecrotic toxin) / inactivated Bordetella bronchiseptica cells Porcilis AR-T DF / 2 / 3 / 4 QI09AB04 Intervet International BV
Βοοειδή pirlimycin Pirsue / 2 / 3 / 4 / 5 QJ51FF90 Zoetis Belgium SA
Γάτες pyriproxyfen / dinotefuran Vectra Felis / 2 / 3 / 4 QP53A Ceva Sante Animale
Άλογα Prednisolone Equisolon / 2 / 3 / 4 / 5 QH02AB06 LE VET B.V.
Χοίροι porcine circovirus type 2 ORF2 protein Ingelvac CircoFLEX / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA07 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Γάτες purified p45 FeLV-envelope antigen Leucogen / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AA01 Virbac S.A.
Χοίροι Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen Porcilis PCV ID / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AA07 Intervet International B.V.
Σκύλοι pyriprole Prac-tic / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AX26 Elanco Europe Ltd
Χοίροι (χοιρίδια)
porcine circovirus recombinant virus (CPCV) 1-2, inactivated Suvaxyn PCV / 2 / 3 / 4 QI09AA07 Zoetis Belgium SA
Χοίροι porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen, Mycoplasma hyopneumoniae strain ATCC 25934 (inactivated) Porcilis PCV M Hyo / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AL Intervet International B.V.
ΓάτεςΣκύλοι pradofloxacin Veraflox / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01MA97 Bayer Animal Health GmbH; 
Atlantic salmon pUK-SPDV-poly2#1 DNA plasmid coding for salmon pancreas disease virus proteins Clynav / 2 / 3 / 4 / 5 QI10AX Elanco Europe Limited
ΒοοειδήΒοοειδή (αγελάδες και δαμαλίδες)
Pegbovigrastim Imrestor / 2 / 3 / 4 QL03AA90 Eli Lilly and Company Limited