Ουσία - R

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
ΓάτεςΣκύλοι recombinant omega interferon of feline origin Virbagen Omega / 2 / 3 / 4 / 5 QL03AB Virbac S.A.
ΓάτεςΣκύλοι robenacoxib Onsior / 2 / 3 / 4 / 5 QM01AH91 Elanco Europe Ltd
Σκύλοι recombinant protein Q from Leishmania infantum MON-1 Letifend / 2 / 3 / 4 QI07A Laboratorios LETI, S.L.U.