Ουσία - S

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
Χοίροι (Αρσενικά)
synthetic peptide analogue of gonadotropin-releasing factor conjugated to dipthheria toxoid Improvac / 2 / 3 / 4 / 5 QI09AX Zoetis Belgium SA
ΓάτεςΣκύλοι spinosad Comfortis / 2 / 3 / 4 QP53BX03 Eli Lilly and Company Limited
ΓάτεςΣκύλοι selamectin Stronghold / 2 / 3 / 4 / 5 QP54AA05 Zoetis Belgium SA
Σκύλοι spinosad / milbemycin oxime Trifexis / 2 / 3 / 4 QP54AB51 Eli Lilly and Company Limited
Σκύλοι sarolaner Simparica / 2 / 3 / 4 / 5 QP53BE03 Zoetis Belgium SA
ΓάτεςΣκύλοι sevoflurane SevoFlo / 2 / 3 / 4 / 5 QN01AB08 Zoetis Belgium SA
Σκύλοι sevoflurane Sevohale (known as Sevocalm) / 2 / 3 / 4 / 5 QN01AB08 Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited
Σκύλοι spironolactone Spironolactone Ceva / 2 / 3 / 4 / 5 QC03DA01 Ceva Sante Animale