Ουσία - T

Είδη Ουσία Όνομα φαρμάκου ATC Κατασκευαστής
Γάτες telmisartan Semintra / 2 / 3 / 4 / 5 QC09CA07 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
ΒοοειδήΧοίροι tildipirosin Zuprevo / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA Intervet International BV
ΚοτόπουλοΦασιανοίΧοίροιΓαλοπούλες tylvalosin Aivlosin / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA92 Eco Animal Health Ltd
Σκύλοι toceranib Palladia / 2 / 3 / 4 / 5 QL01XE91 Zoetis Belgium SA
Σκύλοι terbinafine /florfenicol / betamethasone acetate Osurnia / 2 / 3 / 4 / 5 QS02CA90 Elanco Europe Ltd
Άλογα tetanus toxoid Equilis Te / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AB03 Intervet International BV
ΒοοειδήΧοίροιΠρόβατα tulathromycin Draxxin / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01FA94 Zoetis Belgium SA
Σκύλοι Torasemide anhydrous UpCard / 2 / 4 QC03CA04 Vétoquinol SA