Όνομα φαρμάκου - V

Είδη Όνομα φαρμάκου ATC Ουσία Κατασκευαστής
Σκύλοι Versican Plus L4 / 2 / 3 / 4 / 5 QI07AB01 Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner Zoetis Belgium S.A.
Σκύλοι Vectra 3D / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AC54 dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen Ceva Sante Animale
ΚοτόπουλοΓονιμοποιημένα αυγά
Vaxxitek HVT IBD / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AD15 live vHVT013-69 recombinant virus Merial
ΓάτεςΣκύλοι Virbagen Omega / 2 / 3 / 4 / 5 QL03AB recombinant omega interferon of feline origin Virbac S.A.
ΚοτόπουλοΓονιμοποιημένα αυγά
Vectormune ND / 2 / 3 / 4 / 5 QI01AD cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain CEVA-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd
Γάτες Vectra Felis / 2 / 3 / 4 QP53A pyriproxyfen / dinotefuran Ceva Sante Animale
Σκύλοι Versican Plus Pi / 2 / 3 / 4 / 5 QI07AD08 canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated) Zoetis Belgium SA
Σκύλοι Versican Plus DHPPi / 2 / 3 / 4 / 5 QI07AD04 canine distemper virus, strain CDV Bio 11/A, canine adenovirus type 2, strain CAV-2 Bio 13, canine parvovirus type 2b, strain CPV-2b Bio 12/B and canine parainfluenza type 2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (all live attenuated) Zoetis Belgium SA
ΓάτεςΣκύλοι Veraflox / 2 / 3 / 4 / 5 QJ01MA97 pradofloxacin Bayer Animal Health GmbH; 
Bees VarroMed / 2 / 3 / 4 / 5 QP53AG oxalic acid dihydrate / formic acid BeeVital GmbH