Acticam (meloxicam) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QM01AC06

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAVAD TOOTJAD

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutavate tootjate nimed ja aadressid:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

B-8020 Oostkamp

Belgia

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid