ATC kood - Ql

Liigid ATC Ravimi nimetus Toimeaine Tootja
Koerad QL01XE90 Masivet / 2 / 3 / 4 / 5 masitinib mesylate AB Science S.A.
KassidKoerad QL03AB Virbagen Omega / 2 / 3 / 4 / 5 recombinant omega interferon of feline origin Virbac S.A.
Koerad QL01XE91 Palladia / 2 / 3 / 4 / 5 toceranib Zoetis Belgium SA
Kassid QL03AX Oncept IL-2 / 2 / 3 / 4 / 5 vCP1338 virus Merial;; 
KariloomadVeised (lehmad ja mullikad)
QL03AA90 Imrestor / 2 / 3 / 4 / 5 Pegbovigrastim Eli Lilly and Company Limited