ATC kood - Qm

Liigid ATC Ravimi nimetus Toimeaine Tootja
KassidKoerad QM01AC06 Acticam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Ecuphar
Koerad QM01AC06 Meloxivet / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Eli Lilly and Company Limited;
VasikadSead QM01AC06 Melovem / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Dopharma Research B.V.
Hobused QM01AE90 Quadrisol / 2 / 3 / 4 / 5 vedaprofen VETCOOL B.V.
Koerad QM01AH 92 Trocoxil / 2 / 3 / 4 / 5 mavacoxib Zoetis Belgium SA
KassidKoerad QM01AC06 Meloxoral / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Le Vet B.V.
KariloomadHobusedSead QM01AC06 Recocam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Cross Vetpharm Group Ltd
Koerad QM01AC06 RevitaCAM / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Zoetis Belgium SA
KassidKoerad QM01AH91 Onsior / 2 / 3 / 4 / 5 robenacoxib Elanco Europe Ltd
KariloomadHobusedSead QM01AC06 Contacera / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Zoetis Belgium SA
Koerad QM01AH90 Previcox / 2 / 3 / 4 / 5 firocoxib Merial
KassidKariloomadKoeradHobusedSead QM01AC06 Meloxidyl / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Ceva Santé Animale
KariloomadSead QM01AC06 Novem / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
KariloomadHobusedSead QM01AC06 Emdocam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Emdoka bvba
KassidKariloomadKoeradSead QM01AC06 Loxicom / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Norbrook Laboratories Limited
KassidKariloomadKoeradHobusedSead QM01AC06 Rheumocam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited
Hobused QM01AH90 Equioxx / 2 / 3 / 4 / 5 firocoxib Ceva Sante Animale - Libourne
KassidKariloomadKoeradHobusedSead QM01AC06 Metacam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
KassidKariloomadKoeradHobusedSead QM01AC06 Meloxidolor / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Le Vet Beheer B.V
Koerad QM01AH93 Cimalgex / 2 / 3 / 4 / 5 cimicoxib Vétoquinol SA
Hobused QM01AC06 Novaquin / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Le Vet Beheer B.V. 
KassidKariloomadKoeradHobusedSead QM01AC06 Inflacam / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd
KassidKoerad QM01AC06 Melosus / 2 / 3 / 4 / 5 meloxicam CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH