Comfortis (spinosad) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QP53BX03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Comfortis
ATC: QP53BX03
Toimeaine: spinosad
Tootja: Eli Lilly and Company Limited

Artikli sisu

A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Eli Lilly and Company Ltd Speke Operations Fleming Road

Liverpool

L24 9LN Ühendkuningriik

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid