Leucogen (purified p45 FeLV-envelope antigen) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI06AA01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Leucogen
ATC: QI06AA01
Toimeaine: purified p45 FeLV-envelope antigen
Tootja: Virbac S.A.

Artikli sisu

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress

PP MANUFACTURING CORPORATION

175 crossing Boulevard, Suite 200, Framingham, Massachusetts 01702, USA

Ravimipartii väljastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Virbac

1ère avenue – 2065 m – L.I.D., 06516 Carros Cedex, Prantsusmaa

B.

HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C. RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid