Loxicom (meloxicam) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QM01AC06

Artikli sisu

Loxicom 0,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

A.TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Ravimipartii väljastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Norbrook Laboratories Limited 105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Loxicom 1,5 mg/ml suukaudne suspensioon koertele

A.TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Ravimipartii väljastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Norbrook Laboratories Limited 105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Loxicom 5 mg/ml süstelahus koertele ja kassidele

A.TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Ravimipartii väljastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Norbrook Laboratories Limited 105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Loxicom 0.5 mg/ml suukaudne suspensioon kassidele

A.TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Ravimipartii väljastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Norbrook Laboratories Limited 105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Loxicom 20 mg/ml süstelahus veistele, sigadele ja hobustele

A.TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Ravimipartii väljastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Norbrook Laboratories Limited 105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Loxicom 20 mg / ml süstelahuse veistele, sigadele ja hobustele toimeaine on lubatud aine, nagu on kirjeldatud komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1:

Farmakoloogilised

Marker-

Looma-

Jääkide

Sihtkoed

Muud

Terapeutiline

toimeained

jääk

liigid

piirnormid

 

sätted

klassifikatsioon

Meloksikaam

Meloksikaam

Veised,

20 μg/kg

Lihaskude

Kirje

Põletikuvastased

 

 

kitsed,

65 μg/kg

Maks

puudub

ravimid /

 

 

sead,

65 μg/kg

Neer

 

mittesteroidsed

 

 

küülik,

 

 

 

põletikuvastased

 

 

hobuslased

 

 

 

ravimid

 

 

Veised,

15 μg/kg

Piim

 

 

 

 

kitsed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1 loetletud abiained on kas lubatud ained, mille kohta ei ole komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabeli 1 kohaselt jääkide piirnormid vajalikud, või neid abiaineid ei loeta selles ravimis kasutatuna määruse (EÜ) number 470/2009 rakendusalasse kuuluvaks.

Loxicom 1 mg närimistabletid koertele

Loxicom 2.5 mg närimistabletid koertele

A.TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Ravimipartii väljastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Norbrook Laboratories Limited 105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Loxicom 50 mg/g suukaudne pasta hobustele

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTMISLOA HOIDJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road Newry

Co. Down, BT35 6PU Ühendkuningriik

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida ainult veterinaarravimi retsepti olemasolul.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Meloksikaam on komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 kirjeldatud lubatud aine:

Farmakoloogilise

Markerjääk

Looma-

Jääkide

Sihtkoed

Muud

Terapeutiline

toimega aine

 

liigid

piirnormid

 

sätted

klassifikatsioon

 

 

 

 

 

 

 

Meloksikaam

Meloksikaam

Veis, kits,

20 μg/kg

Lihaskude

Kirje

Põletikuvastased

 

 

siga, küülik,

65 μg/kg

Maks

puudub

ained /

 

 

hobuslased

65 μg/kg

Neer

 

mittesteroidsed

 

 

 

 

 

 

põletikuvastased

 

 

 

 

 

 

ained

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veis, kits

15 μg/kg

Piim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abiained, mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1, on kas lubatud ained, millele komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele, või määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvad, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.

Kommentaarid