Meloxidolor (meloxicam) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QM01AC06

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Madalmaad

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Toimeaine Meloxidoloris on komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 kirjeldatud lubatud aine:

Farmakoloogilise

Marker-

Looma-

Jääkide

Sihtkoed

Muud

Terapeutiline

toimega aine

jääk

liigid

piir-

 

sätted

klassifikatsi-

 

 

 

normid

 

 

oon

Meloksikaam

Meloksi-

Veised,

20 μg/kg

Lihaskude

KIRJE

Põletiku-

 

kaam

kitsed,

65 μg/kg

Maks

PUUDUB

vastased

 

 

sead,

65 μg/kg

Neerud

 

ravimid /

 

 

küülik,

 

 

 

mitte-

 

 

hobus-

 

 

 

steroidsed

 

 

lased

 

 

 

põletiku-

 

 

Veised,

15 μg/kg

Piim

 

vastased

 

 

kitsed

 

 

 

ravimid

Abiained, mis on loetletud ravimi omaduste kokkuvõtte lõigus 6.1, on kas lubatud ained, millele komisjoni määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 viidatakse kui ravimjääkide piirnorme mittenõudvatele, või määruse (EÜ) nr 470/2009 reguleerimisalasse mittekuuluvad, kui neid kasutatakse nii nagu selles veterinaarravimis.

Kommentaarid