Meloxoral (meloxicam) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QM01AC06

Artikli sisu

A.TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Ravimipartii väljastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Holland

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid