NexGard (afoxolaner) - QP53BX04

Artikli sisu

An agency of the European Union

NexGard

afoksolaneer

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on NexGard?

NexGard on veterinaarravim, mis sisaldab toimeainena afoksolaneeri. Seda turustatakse närimistablettidena neljas erinevas tugevuses kasutamiseks erineva kehamassiga koertel.

Milleks NexGardi kasutatakse?

NexGardi kasutatakse kirpude ja puukide hävitamiseks koertel. Seda võib kasutada osana kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (allergiline reaktsioon kirbuhammustustele) ravist. NexGardi manustatakse koera kehamassi jaoks sobiva tugevusega tabletina. Pärast manustamist toimib ravim 5 nädalat kirpude vastu ja 1 kuu puukide vastu. Kirbu- või puugihooajal tuleb ravi korrata iga kuu aja tagant. NexGard surmab kirbud 8 tunni jooksul ja puugid 48 tunni jooksul.

Kuidas NexGard toimib?

NexGardi toimeaine afoksolaneer toimib ektoparasititsiidina. See tähendab, et ravim hävitab parasiite, kes elavad loomade nahal või karvades, nagu kirbud või puugid. Toimeainega kokkupuutumiseks peavad kirbud ja puugid kinnituma nahale ning toituma koera verest.

Afoksolaneer surmab koera verd imenud kirbud ja puugid, toimides nende närvisüsteemile. Toimeaine takistab klooriioonide, eriti neurotransmitterite gammaaminovõihappega seotud klooriioonide normaalset liikumist närvirakkudesse ja neist välja. Neurotransmitterid on ained, mille abil toimub signaalivahetus

närvirakkude vahel. Afoksolaneer põhjustab närvisüsteemi kontrollimatut aktiivsust ja kirpude ning puukide paralüüsi ja surma. Afoksolaneer surmab kirbud enne, kui nad jõuavad muneda, ja aitab sellega vähendada koerte ümbruskonna saastumist.

Kuidas NexGardi uuriti?

NexGardi efektiivsust kirpude ja puukide vastu uuriti nii laboratoorsetes kui ka väliuuringutes. Ühes peamises väliuuringus ELis osales 146 kirbu- ja/või puugiinfestatsiooniga koera, kellele manustati raviks üks annus NexGardi või püriprooli sisaldavat täpilahust, mis hoiab kirpe ja puuke kontrolli all. Efektiivsuse põhinäitaja oli kirpude ja puukide arvu vähenemine 7., 14., 21. ja 30. päeval pärast ravi.

Milles seisneb uuringute põhjal NexGardi kasulikkus?

ELi väliuuring näitas, et NexGard oli efektiivne kirpude ja puukide hävitamises koertel kuni 30 päeva jooksul pärast ravi. NexGard vähendas kirpude ja puukide arvu vähemalt 98% võrra ja oli vähemalt sama efektiivne kui püriprool.

Mis riskid NexGardiga kaasnevad?

Kuna kirbud ja puugid peavad hakkama koera verest toituma, et ravim neid surmaks, ei saa välistada nende haiguste levimist, millega nad võivad koera nakatada.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Laste juurdepääsu vältimiseks ravimile tohib blisterpakendist korraga välja võtta ainult ühe närimistableti. Blister tuleb karpi tagasi panna.

Ravimit käitlevad inimesed peavad pärast ravimi käitlemist käsi pesema.

Miks NexGard heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et NexGardi kasulikkus on heakskiidetud näidustustel suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski tasakaal on käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu kokkuvõttes.

Muu teave NexGardi kohta

Euroopa Komisjon andis NexGardi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil 11/02/2014. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: detsember 2013.

Kommentaarid