Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QL03AX

Artikli sisu

A.BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJAD JA RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogilise toimeaine tootjate nimed ja aadressid

MERIAL Laboratoire de Lyon Gerland 254 rue Marcel Mérieux

69007 Lyon

Prantsusmaa

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Prantsusmaa

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest Prantsusmaa

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid