Porcilis PCV M Hyo (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) - QI09AL

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Porcilis PCV M Hyo
ATC: QI09AL
Toimeaine: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen, Mycoplasma hyopneumoniae strain ATCC 25934 (inactivated)
Tootja: Intervet International B.V.

Porcilis PCV M Hyo

Sigade tsirkoviiruse ja Mycoplasma hyopneumoniae vaktsiin (inaktiveeritud)generic

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati ravimi kasutustingimuste soovitused.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, pöörduge oma loomaarsti poole. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Porcilis PCV M Hyo?

Porcilis PCV M Hyo on veterinaarvaktsiin, mis sisaldab sigade tsirkoviiruse tüüp 2 (PCV2) alaühiku antigeeni ja bakteri Mycoplasma hyopneumoniae inaktiveeritud (hävitatud) tüve. Porcilis PCV M Hyot turustatakse süsteemulsioonina.

Milleks Porcilis PCV M Hyot kasutatakse?

Porcilis PCV M Hyot kasutatakse sigade kaitsmiseks kahe eri nakkuse eest: sigade tsirkoviirus ja

Mycoplasma hyopneumoniae.

Sigade tsirkoviiruse tüüp 2 (PCV2) nakkustel võivad olla järgmised kliinilised sümptomid: kehakaalu langus või kasvupeetus, lümfisõlmede suurenemine, hingamisraskused, kõhulahtisus, naha kahvatus ja kollasus.

Bakteri Mycoplasma hyopneumoniae nakkus põhjustab sigadel ensootiliseks pneumooniaks nimetatavat hingamisteede haigust. Nakatunud sigadel on sageli köha ja nad ei kasva.

Üks vaktsiiniannus süstitakse sigadele alates 3. elunädalast intramuskulaarsel teel kaela. Kaitse PCV2 vastu tekib teisel nädalal pärast vaktsineerimist ja Mycoplasma hyopneumoniae vastu neljandal nädalal pärast vaktsineerimist. Kaitse PCV2 vastu kestab pärast vaktsineerimist 22 nädalat ja Mycoplasma hyopneumoniae vastu pärast vaktsineerimist 21 nädalat.

Kuidas Porcilis PCV M Hyo toimib?

Porcilis PCV M Hyo on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi loomulikke kaitsemehhanisme) kaitsma organismi haiguse eest. Vaktsiin sisaldab väikestes kogustes PCV2 valku ja terveid Mycoplasma hyopneumoniae baktereid, mis on haiguse tekke takistamiseks hävitatud (inaktiveeritud). Kui sigadele manustatakse Porcilis PCV M Hyot, peab immuunsüsteem viiruse valku ja baktereid võõraks ja tekitab nende vastu antikehi. Kui loomad puutuvad hiljem viiruse või bakteritega uuesti kokku, tekivad antikehad kiiremini. See aitab sigu kaitsta sigade tsirkoviiruse ja Mycoplasma hyopneumoniae nakkuse eest.

Porcilis PCV M Hyo sisaldab immuunvastuse tugevdamiseks adjuvantidena kerget mineraalõli ja alumiiniumhüdroksiidi.

Kuidas Porcilis PCV M Hyot uuriti?

Vaktsiini efektiivsust sigadel uuriti kõigepealt mitmes laboriuuringus. Uuringute eesmärk oli kindlaks teha, kui ruttu tekib sigadel täielik kaitse ja kui kaua kestab kaitse PCV2 ja Mycoplasma hyopneumoniae vastu.

Porcilis PCV M Hyo efektiivsust uuriti kümnes välikatses, milles osalesid seafarmid, kus oli avastatud PCV2 ja/või Mycoplasma hyponeumoniae nakkuse jälgi. Igas uuringus vaktsineeriti ligikaudu

300 piimapõrsast Porcilis PCV M Hyoga ja teisele ligikaudu 300 piimapõrsaga rühmale süstiti näivat ravimit. Efektiivsuse põhinäitajad olid keskmine igapäevane kaalutõus nuumaperioodil, PCV2 sisaldus veres ja kopsukahjustuste raskusaste.

Milles seisneb uuringute põhjal Porcilis PCV M Hyo kasulikkus?

Laboriuuringud näitasid, et vaktsiin avaldas PCV2 vastu täielikku mõju 2. nädalaks ja Mycoplasma hyopneumoniae vastu 4. nädalaks. Pärast vaktsineerimist kestis kaitse PCV2 vastu 22 nädalat ja

Mycoplasma hyopneumoniae vastu 21 nädalat.

Välikatsed näitasid, et vaktsineerimine Porcilis PCV M Hyoga vähendas PCV2 sisaldust veres, Mycoplasma hyopneumoniae tekitatud kopsukahjustuste raskust ja igapäevase kaalutõusu kadu nuumaperioodil (tapaeelne nuumamine).

Mis riskid Porcilis PCV M Hyoga kaasnevad?

Porcilis PCV M Hyo kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud enam kui 1 seal 10st) on mööduv kehatemperatuuri tõus kuni 2 °C vaktsineerimispäeval.

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Porcilis PCV M Hyo on mineraalõli sisaldav emulsioon. Juhuslik enesesüstimine võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui süstitakse liigesesse või sõrme, mis võib viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole. Ravimi juhusliku süstimise korral inimesele tuleb otsekohe pöörduda arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike. Arstile tuleb näidata pakendi infolehte. Kui valu püsib pärast arstlikku kontrolli rohkem kui 12 tundi, tuleb pöörduda uuesti arsti poole.

Kui pikk on keeluaeg?

Keeluaeg on ravimi manustamisele järgnev periood, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema liha toiduks tarvitada. Porcilis PCV M Hyo keeluaeg on 0 päeva.

Miks Porcilis PCV M Hyo heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee järeldas, et heakskiidetud näidustustel on Porcilis PCV M Hyo kasulikkus suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda Porcilis PCV M Hyo müügiloa. Teave kasulikkuse ja riski tasakaalu kohta on esitatud Euroopa avaliku hindamisaruande teadusliku arutelu osas.

Muu teave Porcilis PCV M Hyo kohta

Euroopa Komisjon andis Porcilis PCV M Hyo müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 07/11/2014. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 09-2014.

Kommentaarid