Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Toimeaine: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Tootja: Intervet International BV

A. BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA(D) JA TOOTMISLOA HOIDJA(D), KES VASTUTAB (VASTUTAVAD) RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

Bioloogilis(t)e toimeaine(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31,

5830 AA Boxmeer, Holland

Ravimipartii väljastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35, P.O. Box 31,

5830 AA Boxmeer, Holland

B.MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C. MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE OSAS

Ei kohaldata.

D.RAVIMIJÄÄKIDE PIIRNORMID

Toimeainete nimed on esitatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisas kooskõlas alljärgneva tabeliga:

Farmakoloogilised toimeained

Loomaliigid

Muud

 

 

 

sätted

dl-α-tokoferoolatsetaata

(E-vitamiin)

Kõik toiduks kasutatavad liigid

 

Kaaliumkloriidb

(E508)

Kõik toiduks kasutatavad liigid

 

Kaalium-dihüdrogeenfosfaatc

(E340i)

Kõik toiduks kasutatavad liigid

 

Naatriumkloriidd

 

Kõik toiduks kasutatavad liigid

 

Dinaatrium-hüdrogeenfosfaate

(E339ii)

Kõik toiduks kasutatavad liigid

 

Polüsorbaat 80f

 

Kõik toiduks kasutatavad liigid

 

Simetikoong

(Dimetikoon)

Kõik toiduks kasutatavad liigid

 

aEL Teataja nr. L122, 12.05.99

bEL Teataja nr. L272, 25.10.96

cEL Teataja nr. L272, 25.10.96

dEL Teataja nr. L290, 5.12.95

eEL Teataja nr. L272, 25.10.96

fEL Teataja nr. L290, 5.12.95

gEL Teataja nr. L290, 5.12.95

Kommentaarid