ProZinc (insulin human) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QA10AC01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: ProZinc
ATC: QA10AC01
Toimeaine: insulin human
Tootja: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim/Rhein SAKSAMAA

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

SAKSAMAA

B.HANKE- JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid