Profender (emodepside / praziquantel) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QP52AA51

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Profender
ATC: QP52AA51
Toimeaine: emodepside / praziquantel
Tootja: Bayer Animal Health GmbH

Artikli sisu

A.RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

Saksamaa

B.TARNIMIS-JA KASUTAMISTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid