Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Toimeaine: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Tootja: Merial

PUREVAX FELV

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Purevax FeLV?

Purevax FeLV on kasside leukeemiaviiruse (FeLV) rekombinantset Canarypox virus't (vCP97) sisaldav vaktsiin. Purevax FeLV-d turustatakse süstesuspensioonina.

Milleks Purevax FeLV-d kasutatakse?

Purevax FeLV-i kasutatakse kaheksanädalaste ja vanemate kasside vaktsineerimiseks kasside leukeemia vastu, mis on immuunsüsteemi kahjustav viirushaigus, mida põhjustab retroviirus. Vaktsiini kasutatakse haigussümptomite ennetamiseks ja FeLV eemaldamiseks verest.

1 ml Purevax FeLV annus süstitakse naha alla. Kasse süstitakse esmakordselt vähemalt kaheksa nädala vanuses ja teine süst tehakse kolm kuni viis nädalat hiljem. Immuunsus tekib hiljemalt kahe nädala möödumisel teisest süstist ja püsib ühe aasta. Kasse tuleb igal aastal uuesti vaktsineerida.

Kuidas Purevax FeLV toimib?

Purevax FeLV on vaktsiin. Vaktsiinid "õpetavad" immuunsüsteemi (keha loomulikke kaitsemehhanisme) ennast haiguse eest kaitsma. Purevax FeLV sisaldab FeLV A-alarühma geene env ja gag, mis on viidud rekombinant-DNA-tehnikaga teise vektorviirusesse (kandjaviirusesse), mida nimetatakse Canarypox virus'eks. Canarypox virus ei levi ega paljune kassi kehas, kuid produtseerib FeLV geenidest valke.

Kui kassile antakse vaktsiini, peab immuunsüsteem FeLV valke "võõrasteks" ja produtseerib nende vastu antikehi. Kui siis immuunsüsteem uuesti FeLVga kokku puutub, on see võimeline antikehi kiiremini produtseerima. Antikehad aitavad kaitsta haiguse eest, mida see viirus esile kutsub. Immuniseerimine FeLV A-alarühma vastu kaitseb täielikult viiruse kõigi kolme alarühma, A, B ja C vastu.

Kuidas Purevax FeLV efektiivsust uuriti?

Purevax FeLV efektiivsust uuriti mitmes laboratoorses uuringus, kus kasse vaktsineeriti ja nakatati FeLVga. Välitingimustes uuriti ravimi efektiivsust ühes põhiuuringus kaheksanädalaste ja vanemate kassipoegadega, milles Purevax FeLV toimeid võrreldi teise FeLV-vastase vaktsiini toimetega. Vaktsineeritud kassipojad pandi koos FeLVga nakatatud kassipoegade rühmaga elama kuni 28 nädalaks. Efektiivsust mõõdeti selles uuringus põhiliselt viiruse antikehade ja nakkava FeLV olemasolu järgi vaktsineeritud kassipoegade veres.

Milles seisneb uuringute põhjal Purevax FeLV kasulikkus?

Purevax FeLV vaktsiin kaitses FeLV nakkuse vastu. Esimesed märgid FeLVga nakatumisest tekkisid kuue nädala pärast ainult mõnel Purevax FeLVga vaktsineeritud kassipojal. Vaktsineerimata loomadel täheldati nakkust alates nelja nädala möödumisest.

Millised on Purevax FeLVga kaasnevad riskid?

Süstekohale võib ajutiselt tekkida väike sõlm (kõva tükk). See kaob tavaliselt ühe kuni nelja nädalaga. Ühe, erandjuhtudel kahe päeva jooksul võib esineda ajutist letargiat (loidust) ja hüpertermiat (kehatemperatuuri tõusu). Purevax FeLV kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Purevax FeLV-d ei tohi kasutada tiinetel kassidel.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhusliku iseenesele süstimise korral tuleb kohe pöörduda arsti poole ja näidata talle ravimi pakendi infolehte või etiketti.

Miks Purevax FeLV heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Purevax FeLV kasulikkus kaheksanädalaste või vanemate kasside aktiivsel immuniseerimisel kasside leukeemia vastu püsiva vireemia ja sellega seotud haiguse ennetamiseks on suurem kui sellega kaasnevad ohud, ning soovitas anda Purevax FeLV-le müügiloa. Teabe ravimi kasulikkuse ja riski suhte kohta leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Purevax FeLV kohta

Euroopa Komisjon väljastas Purevax FeLV müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele MERIAL 13. aprillil 2000. Müügiluba pikendati 18. aprillil 2005. Teave selle kohta, kas toode on retseptiravim, on esitatud etiketil/välispakendil.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 24-10-2007.

EMEA 2008

Kommentaarid