Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Toimeaine: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Tootja: Merial

A. BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE(TE) TOOTJA(d) JA TOOTMISLOA HOIDJA(d), KES VASTUTAB (VASTUTAVAD) RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST

Bioloogilis(t)e toimeaine(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCE

MERIAL

Laboratoire Lyon Gerland 254, rue Marcel Mérieux F-69007 Lyon

FRANCE

Ravimipartii väljastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id)

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCE

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE VÕI KASUTAMISE OSAS

Tarnida üksnes veterinaararsti retsepti olemasolul.

C. MÜÜGILOA TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE OSAS

Ei kohaldata

D.RAVIMJÄÄKIDE PIIRNORMID

Ei kohaldata.

Kommentaarid