Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax RC
ATC: QI06AH
Toimeaine: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Tootja: Merial

PUREVAX RC

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta.

See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Purevax RC?

Purevax RC on vaktsiin, mis sisaldab järgmisi toimeaineid:

kasside nõrgestatud rinotrahheiit-herpesviirus (FHV F2 tüvi);

inaktiveeritud (hävitatud) kalitsiviroosi antigeenid (FCV 431 ja G1 tüvi).

Purevax RC on lüofilisaat (külmkuivatatud graanul) ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks.

Milleks Purevax RC-d kasutatakse?

Purevax RC-d kasutatakse 8-nädalaste ja vanemate kasside vaktsineerimiseks järgmiste haiguste vastu:

kasside viiruslik rinotrahheiit (herpesviirusest põhjustatud gripilaadne haigus);

kasside kalitsiviroos (kalitsiviirusest põhjustatud gripilaadne haigus, millega kaasneb suupõletik).

Vaktsiin aitab vähendada nende haiguste sümptomeid ja kalitsiviirusnakkuse korral ka viiruse eritumist.

Pärast Purevax RC valmistamist süstitakse seda 1 ml naha alla. Kasse süstitakse esmakordselt vähemalt kaheksa nädala vanuses ja teine süst tehakse kolm kuni neli nädalat hiljem. Emalt päritud antikehade kõrgete tasemete korral tuleks kassi vaktsineerimise põhiskeem edasi lükata 12 nädala vanuseni. Kassi tuleb revaktsineerida kõikide komponentide vastu ühe aasta möödumisel esimesest vaktsineerimiskuurist ja seejärel igal aastal.

Kuidas Purevax RC toimib?

Purevax RC on vaktsiin. Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (keha loomulikke kaitsemehhanisme) ennast haiguse eest kaitsma. Purevax RC sisaldab vähesel hulgal nõrgestatud või hävitatud viirusi, mis põhjustavad eespool loetletud haigusi.

Kui kassile antakse vaktsiini, peab immuunsüsteem nõrgestatud või hävitatud viirusi võõraks ja toodab nende vastu antikehi. Kui siis immuunsüsteem uuesti viirustega kokku puutub, on see võimeline antikehi kiiremini tootma. Antikehad aitavad kaitsta haiguste eest, mida need viirused esile kutsuvad. Nende viirustega hiljem elu jooksul kokku puutudes kass kas ei nakatu või on haigus nakatumise korral palju kergem.

Kuidas Purevax RC-d uuriti?

Purevax RC efektiivsust uuriti mitmes laboratoorses uuringus, kus kasse vaktsineeriti ja nakatati virulentse herpesviiruse ja kalitsiviirusega. Purevax RC väliuuringutes vaadeldi põhivaktsineerimisskeemi (kaks süsti 3–4-nädalaste intervallidega) ja revaktsineerimisskeemi (ainult üks süst). Nendes osalesid noored ja täiskasvanud eri tõugudest kassid, kuid mitte väikesed kassipojad. Efektiivsust mõõdeti põhiliselt vaktsiinis sisalduvate viiruste vastaste antikehade taseme järgi veres.

Milles seisneb uuringute põhjal Purevax RC kasulikkus?

Laboratoorsetes tingimustes tõestati, et Purevax RC kaitseb eespool nimetatud haiguste vastu. Põhivaktsineerimise väliuuringus suurenesid kasside rinotrahheiit-herpesviiruse ja kalitsiviiruse nakkuse vastaste antikehade tasemed. Uuringus revaktsineerimise kohta püsisid rinotrahheiit-herpesviiruse ja kalitsiviiruse nakkuse vastaste antikehade tasemed kõrged või tõusid veidi.

Millised on Purevax RC-ga kaasnevad riskid?

Kassidel tekib vahetevahel ajutine apaatia (huvi kadumine ümbritseva vastu) ja anoreksia (isutus), samuti hüpertermia (kehatemperatuuri tõus), mis kestab üks või kaks päeva. Süstekohal võib tekkida paikne reaktsioon, millega kaasneb vähene valu puudutamisel, kihelus või turse, mis ühe või kahe nädalaga kaob. Purevax RC kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.

Purevax RC-d ei tohi kasutada tiinetel kassidel.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene võtma?

Juhusliku iseenesele süstimise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti.

Miks Purevax RC heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Purevax RC soodne toime selle kasutamisel 8-nädalaste või vanemate kasside aktiivseks immuniseerimiseks eespool nimetatud haiguste vastu on suurem kui sellega kaasnevad ohud, ning soovitas anda Purevax RC-le müügiloa. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Purevax RC kohta

Euroopa Komisjon väljastas Purevax RC müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele MERIAL 23. veebruaril 2005.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 25. jaanuar 2008.

Kommentaarid