Purevax RCP (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax RCP
ATC: QI06AH
Toimeaine: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Tootja: Merial

Artikli sisu

A.BIOLOOGILISTE TOIMEAINETE TOOTJAD JA RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Bioloogiliselt aktiivset) ainete tootjate nimed ja aadressid:

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’aviation

69800 SAINT-PRIEST PRANTSUSMAA

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 LYON

PRANTSUSMAA

Partii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l´aviation

69800 SAINT-PRIEST PRANTSUSMAA

B.TURUSTUSLOA TINGIMUSED, KAASA ARVATUD PIIRANGUD VARUSTAMISELE JA KASUTAMISELE

Veterinaarne retseptiravim

C.MRLs AVALDUS

Ei rakendata

Kommentaarid