Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ravimi nimetus: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Toimeaine: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Tootja: Merial

PUREVAX RCPCH FELV

Kokkuvõte üldsusele

Käesolev dokument on veterinaarravimi Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas veterinaarravimite komitee hinnangu alusel, mis tugineb esitatud dokumentidele, koostati soovitused ravimi kasutustingimuste kohta. See dokument ei asenda vahetut nõupidamist teie loomaarstiga. Kui soovite ravitava looma haigusseisundi või ravi kohta rohkem teavet, võtke palun ühendust oma loomaarstiga. Kui soovite lisateavet veterinaarravimite komitee soovituste aluse kohta, lugege palun teadusliku arutelu kokkuvõtet (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Mis on Purevax RCPCh FeLV?

Purevax RCPCh FeLV on vaktsiin, mis sisaldab järgmisi toimeaineid:

kasside nõrgestatud rinotrahheiit-herpesviirus (FHV F2 tüvi);

inaktiveeritud (hävitatud) kalitsiviroosi antigeenid (FCV 431 ja G1 tüvi);

nõrgestatud Chlamydophila felis (905 tüvi);

kasside nõrgestatud panleukopeeniaviirus (PLI IV);

kasside leukeemiaviiruse (FeLV) rekombinantne kanaarilinnu rõugete viirus (vCP97). Purevax RCPCh FeLV on lüofilisaat (külmkuivatatud graanul) ja lahusti süstesuspensiooni valmistamiseks.

Milleks Purevax RCPCh FeLV-d kasutatakse?

Purevax RCPCh FeLV-d kasutatakse 8-nädalaste ja vanemate kasside vaktsineerimiseks järgmiste haiguste vastu:

kasside viiruslik rinotrahheiit (herpesviirusest põhjustatud gripilaadne haigus);

kasside kalitsiviroos (kalitsiviirusest põhjustatud gripilaadne haigus, millega kaasneb suupõletik);

klamüdioos (bakterist C. felis põhjustatud gripilaadne haigus);

kasside panleukopeenia (parvoviirusest põhjustatud tõsine haigus, mis põhjustab verist kõhulahtisust);

kasside leukeemia (retroviirusest põhjustatud haigus, mis kahjustab immuunsüsteemi). Vaktsiin aitab nende haiguste sümptomeid leevendada. See aitab vähendada ka viiruse eritumist kalitsiviirusnakkuse korral. See võib aidata vähendada ka panleukopeeniast põhjustatud suremust ja vältida FeLV püsimist veres.

Pärast Purevax RCPCh FeLV süstesuspensiooni valmistamist süstitakse 1 ml naha alla. Kasse süstitakse esmakordselt vähemalt kaheksa nädala vanuses ja teine süst tehakse kolm kuni neli nädalat hiljem. Emasloomalt päritud antikehade kõrge taseme korral tuleks kassipoja esimene vaktsineerimine edasi lükata 12 nädala vanuseni. Kassi tuleb revaktsineerida kõikide komponentide vastu ühe aasta möödumisel esimesest vaktsineerimiskuurist ja seejärel rinotrahheiidi, kalitsiviroosi, klamüdioosi ja kasside leukeemia vastu igal aastal ja panleukopeenia vastu iga kolme aasta järel.

Kuidas Purevax RCPCh FeLV toimib?

Purevax RCPCh FeLV on vaktsiin. Vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemi (organismi loomulikke kaitsemehhanisme) ennast haiguse eest kaitsma. Purevax RCPCh FeLV sisaldab vähesel hulgal nõrgestatud või hävitatud viirusi ja baktereid, mis põhjustavad eespool loetletud haigusi, ning viiruse FeLV env- ja gag-geeni, mis on viidud rekombinant-DNA- tehnikaga teise vektorviirusesse (kandjaviirusesse), milleks on kanaarilinnu rõugete viirus. Kanaarilinnu rõugete viirus ei levi ega paljune kassi organismis, kuid toodab FeLV geenidest valke. Kui kassile antakse vaktsiini, peab immuunsüsteem nõrgestatud või hävitatud viirusi, FeLV valke ja nõrgestatud baktereid võõrasteks ja produtseerib nende vastu antikehi. Kui siis immuunsüsteem uuesti viiruste või bakteritega kokku puutub, on see võimeline antikehi kiiremini produtseerima. Antikehad aitavad kaitsta haiguste eest, mida need viirused või bakterid esile kutsuvad. Nende viirustega hiljem elu jooksul kokku puutudes kass ei nakatu või on haigus nakatumise korral palju vähem tõsine.

Kuidas Purevax RCPCh FeLV-d uuriti?

Purevax RCPCh FeLV efektiivsust uuriti mitmes laboratoorses uuringus, kus kasse vaktsineeriti ja nakatati virulentse herpesviiruse, kalitsiviiruse, C. felis'e, parvoviiruse või leukeemiaviirusega. Purevax RCPCh FeLV väliuuringutes vaadeldi põhivaktsineerimisskeemi (2 süsti 3–4-nädalaste intervallidega) ja revaktsineerimisskeemi (ainult üks süst). Nendes osalesid noored ja täiskasvanud eri tõugu kassid, kuid mitte väikesed kassipojad. Efektiivsust mõõdeti põhiliselt vaktsiinis sisalduvate viiruste ja bakterite vastaste antikehade taseme järgi veres, välja arvatud FeLV komponent, mille efektiivsust nakkuse ärahoidmisel oli juba tõestatud teiste uuringutega.

Milles seisneb uuringute põhjal Purevax RCPCh FeLV kasulikkus?

Laboratoorsetes tingimustes tõestati, et Purevax RCPCh FeLV kaitses eespool nimetatud haiguste vastu. Põhivaktsineerimise väliuuringus suurenes kasside rinotrahheiit-herpesviiruse, kalitsiviiruse ja kasside panleukopeenia viiruse vastaste antikehade tase. C. felis'e vastaste antikehade taseme tõusu ei olnud võimalik kindlaks määrata, kuna kasside antikehade tase oli uuringu algul kõrge. Revaktsineerimise uuringus püsis rinotrahheiit-herpesviiruse, kalitsiviirusnakkuse, kasside panleukopeenia ja C. felis'e vastaste antikehade tase kõrge või veidi tõusis.

Mis riskid Purevax RCPCh FeLV-ga kaasnevad?

Kassidel tekib vahetevahel ajutine apaatia (huvi kadumine ümbritseva vastu) ja anoreksia (isutus), samuti hüpertermia (kehatemperatuuri tõus), mis kestab üks või kaks päeva. Süstekohal võib tekkida paikne reaktsioon, millega kaasneb vähene valu puudutamisel, kihelus või turse, mis ühe-kahe nädalaga kaob. Purevax RCPCh FeLV kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt. Purevax RCPCh FeLV-d ei tohi kasutada tiinetel kassidel.

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga kokku puutuv inimene?

Juhuslikul iseenesele süstimisel pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti. Nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesed ei tohi vaktsiini käsitseda. Juhuslikul iseenesele süstimisel tuleb arstile öelda, et endale on süstitud klamüüdia elusvaktsiini.

Miks Purevax RCPCh FeLV heaks kiideti?

Veterinaarravimite komitee otsustas, et Purevax RCPCh FeLV soodne toime selle kasutamisel kaheksanädalaste või vanemate kasside aktiivseks immuniseerimiseks eespool nimetatud haiguste vastu on suurem kui sellega kaasnevad ohud, ning Purevax RCPCh FeLV-le soovitati anda müügiluba. Ravimi kasulikkuse ja riski suhte leiate käesoleva Euroopa avaliku hindamisaruande 6. jaotisest.

Muu teave Purevax RCPCh FeLV kohta

Euroopa Komisjon väljastas Purevax RCPCh FeLV müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele MERIAL 23. veebruaril 2005.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 25. jaanuar 2008.

Kommentaarid